Installatievoorwaarden

Installatievoorwaarden Laadpalen 

Hieronder tref je voorwaarden aan waaronder ChargeCars jouw laadpaal installeert. Op de
werkzaamheden die ChargeCars uitvoert zijn Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk
voor Consumenten (AVIC 2016) van toepassing. Deze algemene voorwaarden van Techniek
Nederland zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen
Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SociaalEconomische Raad en zijn in werking getreden per 1 maart 2016.

Wat valt er onder de Installatieservice:

Onder Installatieservice wordt verstaan: het aansluiten, inregelen en testen van het product.
Tevens zal er een korte uitleg worden gegeven over het product.

Enkel de bestelde materialen worden geïnstalleerd. Bij de installatie van het product beperkt de
installatiespecialist zich tot de materialen welke in de offerte zijn meegenomen en (in doos)
worden geleverd bij het product. Additionele werkzaamheden, producten en materialen kunnen
tegen een meerprijs door onze installateur geïnstalleerd worden. Indien dit bij jou het geval is
word je voorafgaand aan de werkzaamheden hierover geïnformeerd en om akkoord gevraagd.

Vereisten voor het installeren van een Laadstation voor elektrisch vervoer:


Er dient een veilig en werkende elektrische installatie aanwezig te zijn waarop het Laadstation
kan worden aangesloten. Tevens dien je te zorgen voor schone, droge, veilige en goed
bereikbare werkplekken, dus zowel bij de meterkast alsmede ook de kruipruimte voor het geval
er kabels onder de vloer moeten worden aangelegd.
In de meterkast dient voldoende ruimt te zijn voor een eventuele uitbreiding van de benodigde
groepen. De aansluiting van de netbeheerder dient te voldoen aan de gewenste
vermogensvraag en spanningsniveau van de installatie na uitbreiding. Dit de
verantwoordelijkheid van de Consument. . Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt
vertraagd door een omstandigheid die voor risico van de Consument komt, dan dient de
Consument de daaruit voor de installatiespecialist voortvloeiende schade te vergoeden indien
deze aan de consument kan worden toegerekend

Om gebruik te maken van de functionaliteit van het Laadstation dient er een werkende DSL
router (WiFi) aanwezig te zijn met ruim voldoende bereik op de locatie. Tevens kan het nodig zijn
dat er een vrije LAN poort beschikbaar is. Zorg ervoor dat je jouw WiFi-wachtwoord bij de hand
hebt op het moment van de installatie.
Wij stellen het op prijs wanneer je de bijbehorende applicatie (app) die bij je nieuwe
Laadstation past, vooraf hebt geïnstalleerd.

Grond werkzaamheden


Indien het laadstation buiten wordt geplaatst kan het noodzakelijk zijn dat er
graafwerkzaamheden worden uitgevoerd. ChargeCars kan dit voor de Consument uitvoeren,
echter kan en zal geen kwaliteitsgarantie afgeven voor de herstelwerkzaamheden. Consument
kan ervoor kiezen om de herstelwerkzaamheden aan bestrating of tuin te laten uitvoeren door
een gespecialiseerd hoveniers of bestratingsbedrijf. Om beschadigingen aan de bestaande
leidingen in de grond te voorkomen, geeft Consument aan waar deze eventuele kabels of
leidingen zich bevinden.

 

Garantie

De garantie op het product ligt volledig bij de producent. De garantie voor een juiste installatie
ligt volledig bij ChargeCars. De verantwoordelijkheid voor het gebruik volgens de bijgeleverde
gebruiksaanwijzing ligt bij de gebruiker. Mocht blijken dat het product ondeugdelijk is
geïnstalleerd door ChargeCars, zijn de herstelkosten voor onze rekening.
Mocht ChargeCars defecten herstellen of onderdelen vervangen die niet onder de garantie
vallen, dan kunnen de kosten hiervoor in rekening worden gebracht.
In geval van onvoorziene en uitzonderlijke omstandigheden zal ChargeCars niet gehouden
zijn de Installatieservice uit te voeren. Wij zullen dan contact met je contact opnemen en een
nieuwe afspraak maken.

 

Herroepingsrecht bij installatie

Indien je een product met installatie bij ChargeCars hebt gekocht en het product is door onze installateur deugdelijk geïnstalleerd/ingebouwd, is er een verschil in herroepingsrecht voor en na installatie van het product. Het installatieproces begint als je afspraak is ingeplanned. Door akkoord te gaan stem je uitdrukkelijk in met de installatie van je product binnen de bedenktermijn van 30 dagen. Dit betekent dat je afstand doet van het recht op ontbinding na installatie van je product. Indien je je bedenkt en het product retour wil sturen voordat de installatie is ingeplanned, geldt voor het product het herroepingsrechts zoals opgenomen in onze Algemene Voorwaarden.

Klus aanmelden

Laat hieronder je gegevens en informatie over de klus achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op om iets in te plannen.

Solliciteren bij ChargeCars.nl

Leuk dat je geinterreseerd bent om bij ons te komen werken. Laat hier je gegevens en CV achter en wij komen zo snel mogelijk bij je terug met vervolgstappen!